Theorie

/Theorie
Theorie2020-02-24T13:14:20+01:00

De theorie

Voordat u het praktijkexamen mag doen moet je eerst het theoriecertificaat behalen. Behalve diverse praktijkopleidingen, verzorgt Autorijschool Aydin de bijbehorende theoriecursussen in Nederlandse- en de Turkse-taal. Het bijwonen van de theorielessen ben je niet verplicht maar het is zeker aan te bevelen om daar gebruik van te maken, omdat het bijdraagt tot inzicht in het verkeer, en inzicht vergemakkelijkt de klus op het weg. Dat theorielessen net zo succesvol zijn als onze praktijkopleidingen, blijkt uit de slagingspercentages.

Bij Autorijschool Aydin is het mogelijk om in samenwerking met Theoriegarant.nl je theorie in 1 dag te behalen (hoogste slagingspercentage).

Het theorie examen

Het theorie-examen voor de personenauto duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting. U moet ongeveer een kwartier voor aanvang van het examen aanwezig zijn.
Het examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, vragen waar u zelf een getal in moet vullen en vragen over hoe u zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie (bij gevaarherkenning).

Het theorie-examen bestaat uit drie onderdelen:

  1. 25 vragen over gevaarherkenning;
  2. 12 vragen over kennis;
  3. 28 vragen over verkeersinzicht.

Gevaarherkenning

De vragen over gevaarherkenning beantwoordt u door aan te geven wat u in bijvoorbeeld onderstaande situatie zou doen:
Voor iedere vraag heeft u 8 seconden de tijd om te antwoorden. Dat lijkt kort, maar in het echte verkeer moet u vaak nog veel sneller beslissen wat u doet!

Verkeersregels

Natuurlijk moet u weten wat de regels in het verkeer zijn om de borden en andere tekens in het verkeer te begrijpen. Uw kennis van de verkeersregels wordt in dit onderdeel getoetst.

Verkeersinzicht

Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig en veilig is om te doen.

Vereiste voor de theorie examen:
Een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart / passpoort / Verblijfsdocument)
Let op! Als u het vereiste niet bij u heeft, of als u niet op tijd op het examencentrum bent, kunt u niet deelnemen aan het theorie-examen.

Direct contact

Wil je meer informatie? Vul het formulier in zodat we contact met je kunnen opnemen.